Egenkontroll

Medlemmarna i Djurbranschens Yrkesnämnd har god kontroll över sina respektive verksamhet. Egenkontrollen skiljer sig givetvis mellan medlemsorganisationerna då de har olika uppbyggnad och organisation. En sammanställning av den egenkontroll som finns inom DYN kan hämtas här.

I början av mars 2021 skickade Prevent ut ett pressmeddelande med följande inledning:
Allt fler skaffar husdjur nu när de jobbar hemifrån. Men när det blir dags att återvända till arbetsplatsen behöver coronavalpen kanske ett hunddagis att gå till. Branschen tror att trycket kommer öka, och har tillsammans med Prevent tagit fram en checklista för arbetsmiljön i sällskapsdjursverksamheter.

Undertecknare av utskicket var även Gröna arbetsgivare och Kommunal som båda har medlemmar inom sällskapsdjursbranschen. Texten fortsätter:
Det finns ingen heltäckande bild av arbetsmiljöerna och riskerna vid sällskapsdjursverksamheterna. Men Gröna arbetsgivares och Kommunals kontakter med företag och medlemmar, och erfarenheten från djursjukvården, pekar på att riv- och bitsår, halk- och fallolyckor är riskområden. Rutiner i arbetet, relevant skyddsutrustning och ändamålsenliga lokaler är sådant som är viktigt för att undvika skador. 

Prevent har tagit fram en checklista för att underlätta för arbetsgivare att kontrollera arbetsmiljön. Checklistan kan hämtas här.

Rulla till toppen