DYN-rapporter

NY DYN-RAPPORT 2022!

År 2011 lät Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) göra en kartläggning av antalet företag och yrkesverksamma inom djurbranschen. Branschen omfattar alla tamdjur utom lantbrukets produktionsdjur och häst, som ingår i andra yrkesnämnder. För dessa djurslag förs statistik av olika myndigheter och organisationer, men just djurbranschen är fortfarande lite sedd över axeln och ofta betraktad mer som hobbyverksamhet.

Någon hobbyverksamhet är det verkligen inte tal om! Det visade inte minst den statistik DYN fick fram 2011. I omkring 5.000 företag omsattes då, uppskattningsvis, 10 miljarder SEK och lågt räknat ca 15.000 människor arbetade yrkesmässigt i branschen. 

DYN lät under 2016 göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. 

Nu har en tredje rapport publicerats (maj 2022) och nu, drygt tio år efter den första kartläggningen, ser man att branschen i princip har fördubblats!
I djurbranschen arbetar närmare 21 000 människor i cirka 5 400 företag som tillsammans har en årlig omsättning på drygt 27 miljarder kronor.

Ett axplock ur DYN-rapport 2022:
– Svenska djurägare köper djurmat för ca 6 miljarder kronor.
– Zoobranschen omsätter årligen ca 5,5 miljarder kronor.
– Det köps djurförsäkringar för drygt 5 miljarder kronor per år.
– Djursjukvården omsätter årligen omkring 5 miljarder kronor, när det gäller smådjur.

Utöver ovan nämnda yrkesverksamma finns tiotusentals människor som arbetar med djur som bisyssla eller ren hobbyverksamhet, t ex instruktörer, klubbfunktionärer och ca 12.000 hunduppfödare.

DYN-rapporten 2022 kan laddas ner här.

DYN-rapporten 2016 kan laddas ner här.

DYN-rapporten 2011 kan laddas ner här.

Rulla till toppen