Praktik och teori

Zoo-fackhandeln, tillbehörsbutiker, länsstyrelserna och alla som erbjuder någon form av utbildning inom djurbranschen räknas som arbetsplatser som arbetar såväl praktiskt som teoretiskt med djur.

Det finns många yrken där man inte jobbar direkt med djur. Dels finns rent administrativa jobb som skadereglerare hos försäkringsbolag, kommunikatör hos djurorganisationer, myndigheter och olika kommunal verksamhet och dels yrken där man kombinerar teori och praktik. Det kan vara arbetsplatser som zoobutiker, länsstyrelser, grossister och tillverkare av foder och tillbehör eller forskare, analytiker och djurtekniker. Vill man jobba som journalist, fotograf eller författare bör man hitta sin egen nisch, varför inte inom området djur? 

Djurskyddsinspektör 
Att arbeta som djurskyddsinspektör eller djurskyddshandläggare kräver framför allt ett stort djurintresse och engagemang för djurens väl och ve. Vanligast är att man har högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsvetare, lantmästare eller agronom. En bra grund för att gå vidare till högskola är naturbruksprogrammet med inriktning djur/djurvård. Man ska ha den kunskap som krävs för att utföra djurskyddstillsyn enligt aktuell lagstiftning, dvs bedöma djurhållning och djurens kondition. Landets länsstyrelser ansvarar för djurskyddskontroller. www.lansstyrelsen.se 

Zoobutik
För att driva en zoobutik eller annan handel med djur i större omfattning krävs att man gått grundutbildning för zoohandlare och utbildning för de djurslag man ska sälja. Förteckning över godkända utbildningar finns hos www.jordbruksverket.se. Kravet på utbildning har införts för att garantera en lägstanivå av djurskyddskompetens i en zoobutik eller liknande. Utbildning till djurvårdare är en bra grund som kompletteras med praktiska färdigheter och kunskaper i företagande.

Rulla till toppen