Manimalis-rapporter

Den ideella organisationen Manimalis  (Man and animal in society) arbetade under 30 år med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande.

Under åren har organisationen sammanställt fakta, statistik och forskning från hela världen om sällskapsdjurens inverkan på människan och på samhället i stort, i en Manimalis-rapport. I dessa finns även information om den växande kategorin djuryrken och nya djurslag i olika djurassisterade insatser, samt information om djurorganisationer och utbildningar.

Fram till och med år 2003 publicerades rapporterna i tryckt form. De senaste rapporterna finns även digitalt och kan hämtas här:
År 2020 publicerades den sista Manimalisrapporten. Organisationen lades ner den 31 december 2019.

Manimalisrapporten 2020

Manimalisrapporten 2017

Manimalisrapporten 2009

Manimalisrapporten 2005

Organisationen lade ner sin verksamhet vid årsskiftet 2019-2020 efter att ha tappat flera sponsorer samt, trots ihärdigt arbete, inte ha funnit någon efterträdare till grundaren, veterinär Ulla Björnehammar, på ordförandeposten. Förhoppningen är att någon organisation kan ta över och driva ett flertal viktiga frågor vidare. Det gäller bland annat det viktiga arbetet att hålla politiker och beslutsfattare informerade om djurens viktiga roll i samhället, nationella standarder för djurassisterade insatser samt kvalitetssäkring för arbete tillsammans med djur. Det internationella samarbetet består till stor del av nätverkande mellan forskare och praktiker, även detta ett arbete som Manimalis har förhoppningar om ska fortsätta och utvecklas.

Rulla till toppen