Dokument

För mer information om DYN och DYNs arbete har vi här samlat de viktigaste dokumenten. 

Här finns de rapporter som innehåller DYNs kartläggning av djurbranschen samt ett antal svar på remisser.

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning och de remissvar som lämnats genom åren finns under rubriken Yttranden.

För ytterligare information, kontakta DYNs sekreterare, ordförande eller någon av medlemsorganisationernas representanter. 

Rulla till toppen