Länkar

Länkar till DYNs medlemmar finns under fliken Medlemmar.

Yrkeslärare och instruktörer vid landets naturbruksskolor har uttryckt önskemål om att samverka och utbyta erfarenheter kring Undervisning Djur. På sidan naturbruk.se möjliggörs denna samverkan.
Här finns också dokumentation från Riksstudiedagarna Djurvård från 2017 och framåt.

Rulla till toppen