Administrativa yrken

Till yrken av administrativ karaktär räknas tjänster inom försäkringsbolagen, intresseorganisationer, djurorganisationer, djurskyddsorganisationer, Jordbruksverket samt mediabranschen med förlag, fotografer och journalister. Antalet intresseorganisationer har ökat sedan förra kartläggningen, dock har de flesta endast ideellt arbetande administratörer. Dessa räknas inte som yrkesverksamma, utan ingår bland de hundratusentals människor som är verksamma i förenings- och frivilligverksamhet knuten till sällskapsdjur.

Antalet branschorgan, intresseföreningar och djurskyddsorganisationer mm uppgår till 40 (24)* och knappt 200 anställda, vilket är samma antal som för fem år sedan. Försäkringsbolagen har gått från fem till åtta, även om Sveland även hanterar djurförsäkringar tecknade hos Trygg Hansa. Nystartade Svedea har inte uppgett hur många anställda man har, men övriga bolag har tillsammans 476 anställda (700)*. Troligen beror denna synbara minskning på hur bolagen har räknat; om man t ex räknade med personer som på deltid tjänstgjorde som lokala ombud.

Övriga administrativa företag har ökat måttligt, delvis beroende på de två aktörerna i djursjukvårdsbranschen, AniCura och Evidensia som har en del administrativ personal anställd.

Hur många som i nuläget arbetar med det statliga hundägarregistret är okänt, då Jordbruksverket inte besvarat DYNs förfrågningar.

Totalt antal yrkesverksamma 

Sammantaget uppgår antalet företag och organisationer med främst administrativa tjänster till ca 120 och antalet yrkesverksamma till knappt 800 personer, enligt DYNs kartläggning 2016. Hela rapporten kan läsas här.

Rulla till toppen