Läromedel

Här finns länkar till olika sidor som erbjuder läromedel och digitaliserat utbildningsmaterial inom DYNs område, främst från DYNs medlemsorganisationer.

Djurskyddet Sverige har materialet REDE för förskola och yngre skolbarn.

Gröna arbetsgivare är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation. Här finns en handbok, filmer och en checklista som kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom djursjukvården.

Svenska Djurparksföreningen rekommenderar två bra sajter med läromedel kopplat till djur och natur: Rovdjursskolan och Skogen i Skolan.

Svenska Kennelklubben har ett flertal distansutbildningar. Information om dessa finns här.

I samarbete med Riksförbundet Sveriges 4H(www.4h.se) och 4H-gårdarna har SVA (www.sva.se) tagit fram digitalt och analogt utbildningsmaterial för olika åldrar om hygien, barn/ungdomar och djur. Materialet finns här.

Rulla till toppen