Värdet av katter och hundar

Hösten 2017 presenterade forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala rapporten ”Värdet av katter och hundar i Sverige”.

Forskningsplattformen Framtidens djur, natur och hälsa med forskarteamet Ruben Hoffmann, Malin Lokrantz
Carl Johan Lagerkvist, Malin Hagberg Gustavsson och Bodil Ström Holst inleder sin rapport som följer:

Hundar och katter spelar en viktig roll i många människors liv. Vart fjärde svenskt hushåll har hund eller katt och de allra flesta människor har en relation till dessa djurslag. De lever mycket nära människan och ses i många sammanhang som familjemedlemmar. Mycket har skrivits om människans relation till hundar och katter, men trots att vi spenderar avsevärda belopp på dem har deras ekonomiska värde behandlats endast i begränsad omfattning.

Hundars och katters ekonomiska betydelse är komplex men viktig att känna till för att kunna utnyttja deras potential så effektivt som möjligt och allokera samhällets resurser optimalt. Den här rapporten är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inbegriper kompetens inom ekonomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Forskningsprojektet omfattar dels studier av de monetära flöden som beskrivs i rapporten, dels studier av värdet som upplevda fördelar och nackdelar med djuren för med sig. Människor värdesätter ofta hundar och katter betydligt högre än vad som reflekteras av monetära flöden.

Rapporten kan laddas ned här.

Rulla till toppen