Dokument

För mer information om DYN och DYN:s arbete har vi här samlat de viktigaste dokumenten. 

Här finns de rapporter som innehåller DYNs kartläggning av djurbranschen samt ett antal svar på remisser.

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning och de remissvar som lämnats genom åren finns under rubriken Yttranden.

För ytterligare information, kontakta DYN:s sekreterare, ordförande eller någon av medlemsorganisationernas representanter. 

Rulla till toppen