Etikpolicy

För medlemmar i Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) gäller några övergripande etiska ställningstaganden och vi har enats om en gemensam etikpolicy. Vissa medlemmar har antagit mer långtgående etiska regler. Detta är en allmän policy som anger vilket förhållningssätt DYN har till djur. Samtliga medlemmar har anslutit sig till policyn och ska känna till och leva efter den.

Ladda ner DYNs etikpolicy här.

Rulla till toppen