Pälsvård och hundtrim nytt ämne på gymnasiet

Nu har Skolverket godkänt ett helt nytt gymnasieämne – nämligen Pälsvård och hundfrisering.

Bakom förslaget står en referensgrupp med deltagare från bland annat Djurbranschens yrkesnämnd, Svenska Kennelklubben och Sveriges Hundfrisörer. Och redan till sommaren tar de första certifierade hundtrimmarna sin examen.

Läs mer i tidningen Lärande


Djurbranschens yrkesnämnd

Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom ”djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst”. 
Nämndens styrelse består av representanter för DYNs medlemsorganisationer samt ordförande Ulf Uddman.

Presentation of DYN in English can be found here.

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem. DYNs verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner finns att läsa här.

DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna, bland annat för att: 
– företräda branschen
– synliggöra yrken
– driva dialog
– bevaka utbildningar
– samverka med skolor
– utgöra remissinstans
– utfärda yrkesbevis

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning och de remissvar som lämnats genom åren finns under rubriken Yttranden.

Rulla till toppen