DYN-rapporter

År 2011 lät Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) göra en kartläggning av antalet företag och yrkesverksamma inom djurbranschen. Branschen omfattar alla tamdjur utom lantbrukets produktionsdjur och häst, som ingår i andra yrkesnämnder. För dessa djurslag förs statistik av olika myndigheter och organisationer, men just djurbranschen är fortfarande lite sedd över axeln och ofta betraktad mer som hobbyverksamhet.

Någon hobbyverksamhet är det verkligen inte tal om! Det visade inte minst den statistik DYN fick fram 2011. I omkring 5.000 företag omsattes då, uppskattningsvis, 10 miljarder SEK och lågt räknat ca 15.000 människor arbetade yrkesmässigt i branschen. 

DYN lät under 2016 göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. 

Lite beroende på hur man räknar och i beaktande av att en del uppgifter fortfarande saknas, kan man konstatera att branschen växer. Med samma beräkning som vid förra kartläggningen finns idag cirka 7.000 företag med drygt 20.000 yrkesverksamma personer.

Därutöver finns tiotusentals människor som arbetar med djur som bisyssla eller ren hobbyverksamhet, t ex instruktörer, klubbfunktionärer och ca 12.000 hunduppfödare.

DYN-rapporten 2016 kan laddas ner här.

DYN-rapporten 2011 kan laddas ner här.

Rulla till toppen