Djurbranschen

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd, djurhem och fackförbund. Begreppet djurbranschen är därför ett vitt begrepp som förutom traditionella sällskapsdjur även omfattar djurparksdjur och djur som används inom forskningen.

Djurbranschen är ung och utvecklas snabbt, från att vara en ideell hobby till ett yrke för livet.
Så sent som på 1950-talet startade den kvalificerade djursjukvård som vi idag ser som en självklarhet.
På 1970-talet kom den specialiserade djurfackhandeln och under 1990-talet växte behov av hunddagis och djurpensionat fram.
2000-talet har präglats av alltmer specialiserad sjukvård, hälsovård och specialistinriktad hundutbildning.

DYN har vid två tillfällen, 2011 och 2016 låtit kartlägga sällskapsdjursbranschen, som omsätter mer än tio miljarder kronor årligen. Här arbetar omkring 20 000 människor i 7 000 företag och organisationer. Därutöver finns tiotusentals människor som arbetar med djur som bisyssla eller ren hobbyverksamhet, t ex instruktörer, klubbfunktionärer och ca 12.000 hunduppfödare.Hela rapporten kan du ladda hem här.

För ytterligare information, kontakta DYN:s sekreterare, ordförande eller någon av medlemsorganisationernas representanter. 

Rulla till toppen